Kongresskomite


Jan Sture Skouen 
Professor, dr.med. 
Spesialist I nevrologi og fysikalsk medisin og rehabilitering. 
Seksjonsoverlege Nakke- og ryggpoliklinikken, avdelinge for fysikalsk medisin og rehabilitering, HUS. 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. 

Tone Morken
Fysioterapeut, cand san, dr philos. 
Forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Bergen. 
Førsteamanuensis ved forskningsgruppe i fysioterapi.
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. 
Doktorgrad om muskelskjelettplager og arbeid. 

Eirik Johan Skeie 
Kiropraktor (Mchiro), Mastergrad i diagnostisk ultralyd (MSc). Jobber ved Kiropraktorklinikken i Ulriksdal 2

Eric Franssen 
Seksjonsoverlege ryggseksjonen, ortopedisk avdeling Stavanger Universitetssykehus. Spesialist i ortopedi og generell kirurgi. 
Styremedlem (sekretær) i Norsk Spinal Kirurgisk Forening (NSKF). 

Eirik Vikane 
Overlege ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland Universitetssykehus. 
Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og idrettslege NIMF. 

Erling Myrseth 
Overlege, PhD, spesialist i nevrokirurgi. 
Over 30 års erfaring med nakke- og ryggkirurgi. 

Satya Sharma
Allmennlege og stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisinske fag, UiB. Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, driver muskel- og skjelettpraksis ved Rolland legesenter i Bergen. Leder i Referansegruppe for muskel- og skjelettlidelser i Norsk forening for Allmennmedisin (NFA).
Underviser medisinstudenter og allmennleger i muskel- og skjelettlidelser.

Kjartan Vibe Fersum
Phd, Manuellterapeut.
Jobber både klinisk som manuellterapeut ved Centrum Fysioterapi I Bergen kombinert med en 50% postdoktor stilling ved forskergruppe,
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. 
Driver med forskning innen klassifisering og behandling av muskel- og skjelettplager.